mobirise.com

Yönetim Danışmanlığı

İşletme Yönetim Organizasyonu, bu organizsyona bağlı çalışan alt örgütlenme grupları ve işletme prensiplerinin belirlenmesi,

Görev yetki ve sorumlulukların tanımlanması, işletme prensiplerine ait raporlama seviyeleri, muhteva ve biçimlerinin tasarlanması,

Yapılan çalışmalara ait yönetim sistemi süreçlerinin uygulama testleri ve kontrollerinin yapılması,

İşletmeye vizyon kazandırma, problemler karşısında reaktif değil proaktif davranış sergileme ve spesifik pek çok konuda öğretici bilgiler sunmak Yönetim Danışmanlığı temel hizmetlerimiz dahilindedir.