Mobirise

Proje & Süreç İyileştirme

KOSGEB, TKDK, İŞKUR gibi kamu kurumlarına ait Hibe, Destek, Teşvik, İşbirliği projeleri danışan firma talebi üzerine hazırlanır ve ilgili kurumlarda takibi yapılır,

Hibe, Destek, Teşvik veren kurumların duyuruları danışan firmalar adına takip edilip bilgilendirme hizmeti verilir,

İşletme tarafından iş süreçlerine ihtiyaç duyulan zaman ve diğer maliyetlere yönelik iyileştirmeler hakkında incelemelerin yapılması,

İyileştirilmiş süreçler için gerekli zemin, teknik ekipman, insan vb. ihtiyaçların tespit ve temin edilmesi, yeni uygulamaların çalıştırılması, kanuni mecburiyetler nedeni ile gerekli belgelendirilmelerin temin edilmesi,

Gerek projeler gerekse İş iyileştirmelerinden kaynaklanan uygulama faaliyetlerinin organizasyon içindeki iş akışlarının yazılması,

İşletme prensiplerince gerek görülen yönetmeliklerin yazılması, görevlilere ait tanımların yazılı olduğu formların tanzim edilmesi Proje & İş İyileştirlme hizmetlerimiz dahilindedir.