Mobirise Web Site Creator

Eğitim Ve Organizasyonlarİşletme yöneticileri başta olmak üzere değişen şartlar ve/veya yeni katılan bireyler ortak öğrenen organizasyonlar geliştirmeleri, hedefler ve yeni süreçler için yeniden organize olabilme yeteneği edinmeleri amacına yönelik Eğitim ve Organizasyonlar (Outdoor) hizmetlerimizin mühim ayrılmaz parçalarındandır.

Bu organizasyonlar, iş ve durum analizleri sonucunda titizlikle tespit edilir.

Örnek Eğitim ve Organizasyonlarımız;


Okul Hayatından , Hayat Okuluna Hazırlık

BAŞARILI İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ:

Programlarımıza başarılı yöneticiler kendi hayat öyküleri ile iştirak ediyorlar. Farklı alanlardan kariyer sahibi konuşmacıları dinleyip tanışmak ve tecrübelerinden yararlanma imkanı bulabilirsiniz.


Değişim Yönetimi

Toplumları, kurumları, sosyal çevreleri insanlar oluşturur. İnsanların yaşamlarıysa alışkanlıklarla örülüdür. Alışkanlıkları değiştirebilmek aldığımız kararların sonuçlarını ve aslında tüm yaşam döngüsünü belirler. Ve alışkanlıkları birlikte değiştirmek güdüleyicidir


NLP İle Satış Pazarlama Teknikleri

Kazan-Kazan Stratejisine Yönelik Profesyonel Yöntemleri, Sizin Mükemmellik Modeline Uygun Olarak NLP ile Nasıl Programlandığını Öğreneceksiniz.


Dış Ticaret Eğitimi

İhracat yapmak için kurumsal ön hazırlık süreçleri hakkında bilinmesi gerekenleri öğrenecek, Dış Ticaret mevzuatını ve uygulama süreçlerini örnekler ile kavrayacaksınız. Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri hakkında güncel uygulamaları öğrenecek, İthalat ve İhracat işlemlerinde kurumsal evrak ve belgelerin tanzimini, avantaj sağlayan anlaşmaları öğrenerek DIŞ TİCARET yeterliliğinizi tamamlayacaksınız.


Süreç Yönetimi Eğitimi

SÜREÇ YÖNETİMİ

İşletmenin rekabet gücünü olumlu etkilemek amacı ile, “İŞ” olarak tanımlanan faaliyetlerin verimliliğe odaklı iş takibidir.


NLP ile Başarılı Toplantı Yönetimi

Toplantıların amacı genellikle bilgi paylaşımı ve motivasyonu oluşturmak, alınan kararları değerlendirmek ve yeni yeni kararlarda bireylerin görüşlerini almaktır.

Toplantıyı yöneten biri olarak hepsinin birbirinden farklı kişiliklerde olduğunun ve hepsine aynı şekilde davranamayacağınızın farkında olmalısınız.


Etkin Yönetim Becerileri Ve Liderlik Eğitimi

Mesleki uzmanlık beraberinde bir kısım veya işletmenin tamamı üzerinde sürdürülecek Yönetici Etkinliği gerektiğinde kişisel ve kurumsal anlamda yetkinliklerin gözden geçirilmesi gerekecektir.

Özellikle gelişmekte olan KOBİ’ler için hazırlanmış program, Yönetime ait süreçlerin Etkiliği ve Liderlik yetisini geliştirmek ve güçlendirmek üzere özenle hazırlanmıştır.


Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman kaynağınızı nasıl kullanacağınızı planlaya bilirsiniz, zaman yönetimi bu anlamda kullanılmaktadır. Planlama problemsiz göründüğü halde olan bitenden sonra istendiği gibi anı kullanamadığımızı fark ediyoruz.


Etkin Takım Kurma Ve Takımdaşlık Eğitimi

Kurum faaliyetleri içerisinde çalışma grupları haricinde İlke ve Hedefleri tespit edilmiş görev yetki ve sorumlulukları tanımlanmış takımların teşekkül ettirilmesi, ortak hedefler için konsantrasyonun sağlanması gurup çalışmalarından daha başarılı sonuçlar verdiği ölçülmüş bir sonuçtur. Etkin takım kurmak ve takım üyeleri arasında takımdaşlık kültürü geliştirmek gelişerek devamlılığını sağlamak kurumun marka değeri varlığını ve çalışan memnuniyetini olumlu etkilediği bilinen bir gerçektir. Zaman, çalışan memnuniyeti, verimlilik ve sürdürülebilir gelişim içim kurum içi Takımlar Kurumak kaçınılmaz dır.