Website Maker

Dış Ticeret Eğitimi

İhracat yapmak için kurumsal ön hazırlık süreçleri hakkında bilinmesi gerekenleri öğrenecek, Dış Ticaret mevzuatını ve uygulama süreçlerini örnekler ile kavrayacaksınız. Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri hakkında güncel uygulamaları öğrenecek, İthalat ve İhracat işlemlerinde kurumsal evrak ve belgelerin tanzimini, avantaj sağlayan anlaşmaları öğrenerek DIŞ TİCARET yeterliliğinizi tamamlayacaksınız.

İhracat yapmak için kurumsal ön hazırlık süreçleri hakkında bilinmesi gerekenleri öğrenecek, Dış Ticaret mevzuatını ve uygulama süreçlerini örnekler ile kavrayacaksınız. Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri hakkında güncel uygulamaları öğrenecek, İthalat ve İhracat işlemlerinde kurumsal evrak ve belgelerin tanzimini, avantaj sağlayan anlaşmaları öğrenerek DIŞ TİCARET yeterliliğinizi tamamlayacaksınız.İHRACATA HAZIRLIK


- Kimler İhracat Yapabilir


- SWOT Analizi ve İşletmenin Gözden Geçirilmesi


- Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma Karmaları


- İhracatın Firmaya Özgü Kurgusu ve Yol Haritası


- İhracatta Rekabet Analizi ve Ürün Adaptasyonu


- İhracatın İşletmeler İçin Sağladığı FaydalarDIŞ TİCARET MEVZUATI


- Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar


- Antrepo ve Transit Rejimi


- Kesin yada Geçici İhracat/İthalat


- Gümrüklerdeki İş Akış Süreçleri


- İthalat İşlemlerinde Alınan Vergilerin


- Türkiye'de Serbest Bölgelerin Önemi ve Avantajları


- Serbest Bölgelerden İhracat ve İthalat İşlemleriULUSLARARASI TESLİM VE ÖDEME ŞEKİLLERİ


- Uluslararası Ticaret Odası ve INCOTERMS


- Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları


- İhracat-İthalat Maliyetleri


- Teslim Şekillerinin Belgeler Üzerindeki Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar


- Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme Şekilleri


- Akreditifli Bir İşlemde İş Akış Şemasının İhracat ve İthalat Açısından İncelenmesiİTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİ


- Dış Ticarette Belgelerin Önemi


- Proforma Fatura


- Ticari Faturalar


- Gümrük Faturası


- Beyannameler


- Gümrük İndirimi Sağlayan Anlaşmalar


- Gümrük İndirimi İçin Kullanılan Belgeler


- Belgelerin Hangi Kurumlardan Alındığı ve Kimlere Verildiğinin İş Akışları
Program Başvuru & Rezervasyon