https://mobirise.com/

Değişim Yönetimi

Toplumları, kurumları, sosyal çevreleri insanlar oluşturur. İnsanların yaşamlarıysa alışkanlıklarla örülüdür. Alışkanlıkları değiştirebilmek aldığımız kararların sonuçlarını ve aslında tüm yaşam döngüsünü belirler. Ve alışkanlıkları birlikte değiştirmek güdüleyicidir…


HEDEF :Kurumların, kurumsal çalışanların, bireylerin değişime gösterdikleri refleksler, planlı değişim gerçekleştirme ve kontrol dışı değişim süreçlerine hazırlıklı olma yöntemleri üzerinde durulmakta, değişimin ana bileşenleri olan esneklik, karar alma, ikna, verimlilik odaklı gelişim kavramlarıyla bağlantılarına değinilmektedir.YÖNTEM :Değişim algısını netleştirmek için farklı metaforlar üzerinden tanımlar paylaşılır. Farkındalık görsel duyular başta olmak üzere tüm duyulara hitap edecek araçlarla sağlanır. Bilimsel araştırmalara dayanan metodolojik bilgilendirme yanında temel yöntem, deneyimlere ve model uygulamalara bağlı çok yönlü paylaşımlardır.İÇERİK :


1.BÖLÜM: DEĞİŞİMİ ANLAMAK

Değişim/Perspektif/Belirsizlik


Değişim Algısı | Değişim Nedir?


Neden Değişir ve Değiştiririz?


Bazıları Değişimi Sevmez!


Değişimin Doğası


Değişimdeki Güç Unsurları


(Ekonomik, Politik, İdari, Teknolojik, Yönetsel, Küresel…)


Değişime Hazırlıklı Olmak


Değişime Direnç | Kapanan Kapılar


Değişim(d)e İnsan Etkisi


Değişimde Birliktelik Etkisi


Sonuç Odaklı Değişim Yönetimi &


Hedefler & Değerler2.BÖLÜM: DEĞİŞİM & KAVRAMLAR


Yeni Normal | Değişim


Esneklik & Değişim


Şeffaflık & Değişim


İkna & Değişim


Süreklilik & Değişim


Bilgi Yönetimi & Değişim3.BÖLÜM: DEĞİŞİME YAKLAŞIMLAR


Bağımlı & Bağımsız Değişim 


İçten Dışa & Dıştan İçe Değişim


Planlı-İstekli & Maruz Kalınan Değişimler


1.Modül: Kurumsal Değişim


Kurumsal Değişim Modelleri


Kotter 8 Adım Teorisi


Lewin’s Old World Değişim Yönetimi Modeli


Kubler-Ross Değişim Eğrisi Modeli


Kurumsal Değişim Adımları & Bileşenleri


Alternatif Değişim Yöntemleri


Kurumsal Değişim & Durumsallık Bağlantısı


Birey Açısından Kurumsal Değişim 


Takım Açısından Kurumsal Değişim 


Organizasyonel Açıdan Kurumsal Değişim 


Değişim Liderliği & Değişim Ajanları 


2.Modül: Bireysel Değişim


İç Odaklı & Dış Odaklı Bireysel Değişim 


Planlı Değişim Adımları


Kontrol Dışındaki Etkenlere Hazırlıklı Olmak


Sosyal Roller Açısından Değişim


Değişim Modelleri (GAPS-GROW-RISE)4.BÖLÜM: DEĞİŞEN TRENDLER


Değişimin Dili & Ritmi


Güçlü Değişimler


Değişirken Bireysel Öncelikler ve Çevrenin Beklentileri


Değerler Üzerine Kurulan Değişim


Değişenler Neye Göre Şekillenir


Farkındalık – Esneklik [Değişim Sınırları]Program Başvuru & Rezervasyon